Home » Announcements » ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါး၊ စာစီစာကုံး၊ ကဗျာနှင့် ပိုစတာ ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပြလုပ်ရန် ကိစ္စ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါး၊ စာစီစာကုံး၊ ကဗျာနှင့် ပိုစတာ ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပြလုပ်ရန် ကိစ္စ

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဆောင်းပါး၊ စာစီစာကုံး၊ ကဗျာနှင့် ပိုစတာ ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပြလုပ်ရန် ကိစ္စ

img213 img214 img215 img216 img217 img218 img219Back