Home » News » IT နှင့်ပတ်သတ်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း၊ IT နှင့်ပတ်သတ်သော Exam များအကြောင်း Seminar ပြုလုပ်ခွင့် ပြုနိုင်ပါရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း

IT နှင့်ပတ်သတ်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း၊ IT နှင့်ပတ်သတ်သော Exam များအကြောင်း Seminar ပြုလုပ်ခွင့် ပြုနိုင်ပါရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း

IT နှင့်ပတ်သတ်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း၊ IT နှင့်ပတ်သတ်သော Exam များအကြောင်း Seminar ပြုလုပ်ခွင့် ပြုနိုင်ပါရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း

IT နှင့်ပတ်သတ်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအကြောင်း၊ IT နှင့်ပတ်သတ်သော Exam များအကြောင်း Seminar ပြုလုပ်ခွင့် ပြုနိုင်ပါရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း

img064Back